Novinky
Volby 2018

Komunální volby do zastupitelstva obce Chotoviny proběhnou 5. a 6. října 2018.   Jít k volbám není povinností, je to právo každého občana. Ať už budete volit jakkoliv, volte ty kandidáty, kteří mají...

více
Ostrý začátek

Web Perspektiva byl nově spuštěn! Pravidelně Vám bude přinášet čerstvé informace ať už ze zákulisí strany či z jeho nových poznatků, co by se dalo zlepšit v Chotovinách.  

více
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na váš e-mail?

Volební program

Úvod Volební program

Volební program sdružení PERSPEKTIVA pro komunální volby v obci Chotoviny1. ROZVOJ OBCE

Veřejná prostranství

Velice nám záleží na celkovém obrázku obce. Výsadba několika nových stromků a keřů by jistě pomohla celkovému vzhledu, a zároveň se počítá s jejich nezbytnou údržbou.

 

Naším dalším cílem je přidání několika laviček pro odpočinek.

 

Návštěvníkům obce bychom chtěli usnadnit orientaci několika orientačními cedulemi, které by například ukazovaly směr ke kostelu, zámku, fotbal. hřišti atd..

 

Velice lukrativním pozemkem je zemědělské pole pod fotbalovým hřištěm, které by do budoucna velice dobře posloužilo jak školním, tak sportovním potřebám, avšak za předpokladu, že by se obci povedla jeho koupě.

Rádi bychom obnovili malý rybníček v lokalitě u pečovatelského domu, neboť v současné době je tato plocha zarostlá všemožnými rostlinami, keři a malými stromky. Přístup k rybníčku je z ulic Stříbrná alej, Javorová a Zahradní. 

 

Dle našeho názoru chybí Chotovinám důstojné náměstí ve středu obce. Prostranství před kulturním domem bychom rádi využili právě na tento účel. Usilujeme o vytvoření nejvhodnější projektové dokumentace, která by toto místo co nejvíce zkrášlila a vdechla mu elegantní a reprezentativní vzhled.

Komunikace a chodníky

Nové asfaltové silnice a dostatek chodníků jsou vizitkou každé dobré obce. Chceme usilovat o neustálou modernizaci místních komunikací a výstavbu nových a rekonstrukci starých a poničených chodníků. 

 

Naším hlavním cílem je vyřešit prostranství před zdravotním střediskem. Rádi bychom zde zřídili malé parkoviště pro návštěvníky střediska, a zároveň bychom rádi zrealizovali přechod pro chodce od zdrav. střediska směrem k ,,šouráku'', neboť především ráno zde chodí mnoho místních občanů, kteří míří za prací do Tábora a také zde chodí spoustu dětí, které dojíždějí do některé z táborských škol. Chceme vybudovat chybějící inženýrské sítě v ulici Polní (chatová oblast) a poté zde položit asfaltový povrch.

Doprava

Naším cílem je neustále rozšiřovat a zdokonalovat autobusové a vlakové spoje do a ven z obce. Rádi bychom znovu otevřeli otázku ohledně táborské MHD, která by mohla do Chotovin alespoň párkrát do týdne zajíždět tak, aby usnadnila transport obyvatel Chotovin do Tábora a zpět.

Telekomunikační síť

Komunikační technologie v dnešním světě hrají velký prim, především mobilní telefony jsou nezbytnou součástí drtivé většiny obyvatel. Naším cílem je zajistit dobrý mobilní signál pro celé Chotoviny, neboť nynější stav stále nepokrývá 100% plochy, na které se občané Chotovin nacházejí. 

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení by se mělo zmodernizovat. Samotná modernizace by ušetřila zhruba úsporu 75% oproti stávajícím provozním nákladům. Osvětlení by tak mohlo být v provozu po celou noc a nemuseli bychom se tak držet stávajícího modelu, kdy se světla zhasínají již po půlnoci.

 

Máme i vytipováno několik míst, kde veřejné osvětlení chybí či není zcela dostatečné. Jako příklad můžeme uvést úsek v ulici Táborská od vlakového nádraží směrem k dálničnímu mostu. Konkrétně v tomto úseku bychom rádi vybudovali i chodník, který by zvýšil samotnou bezpečnost občanů.

 

Místní části


K samotným Chotovinám patří i místní části, které jsou nedílnou součástí celé obce. V místních částech bychom nadále chtěli pokračovat ve vylepšování, opravování a rekonstruování. Prioritou je modernizace místních komunikací.

 

2. KULTURA

Společenský život

Rádi bychom pokračovali v tradici pořádání Chotovinských slavností. Rovněž pořádání plesů se stalo nedílnou součástí společenského života v obci. Do budoucna bychom chtěli uspořádat i menší jednodenní hudební festival. Příkladem nám jsou hudební festivaly pořádané v Želči či Pacově. Rádi bychom tímto krokem i více propagovali samotné Chotoviny. Taktéž budeme nadále podporovat a spolupořádat výstavy všeho druhu. 

Kulturní dům

Samozřejmostí je rekonstrukce celého objektu, která již několik let postupně probíhá. Ač se v kulturním domě koná několik akcí do roka, stále nám to přijde málo a chtěli bychom prostory kulturního domu využívat ještě více. Rádi bychom zde uspořádali několik hudebních koncertů. V Dražicích se pořádání koncertů v kulturním domě osvědčilo a vše funguje bezproblémově. Ani na seniory nezapomínáme a i pro ně bychom chtěli v kulturním domě uspořádat několik akcí, na které by rádi vzpomínali, a které by se jim líbily.

3. HOSPODAŘENÍ

Chceme se zaměřit na lepší čerpání dotací oproti letům minulým. Věříme, že mnoho uskutečněných investic mohlo být podporováno dotačními tituly, čímž by se ještě výrazněji ušetřilo při výstavbě dosud zrealizovaných staveb a provedených rekonstrukcí.

4. ŠKOLSTVÍ

Těší nás zájem o základní, tak i mateřskou školu v Chotovinách. Není to tak dávno, co jsme obě instituce navštěvovali a máme tak v podstatě živý důkaz toto, že lidé to zde dělají opravdu dobře a na vysoké úrovni. Rádi bychom nalákali do Chotovin ještě více dětí ze tzv. spádových oblastí. Pokud chotovinská škola nabízí kvalitní zázemí, není nutné, aby dítě dojíždělo do jiné školy. Na vzdělání klademe veliký důraz a uděláme vše pro to, aby intelekt v Chotovinách pouze vzkvétal. Chceme rovněž podporovat veškeré školní akce a projekty, které budou k mání.

5. PRŮMYSL

Zcela podporujeme činnosti malých a středních podnikatelů, kteří jsou motorem ekonomiky. Rozvoj průmyslové zóny pod nádražím nabízí nové pracovní příležitosti, což má naši podporu. Nebráníme se ,,dát zelenou'' dalším investorům, kteří by v této oblasti chtěli působit. Nadále bychom však chtěli zachovat současný vzhled Chotovin a samotnou přírodu bychom velice neradi poničili.


6. ZDRAVOTNICTVÍ

Jeden ze stěžejních cílů naší kampaně je zajištění dětského lékaře, který v současné době bohužel v Chotovinách chybí. Do budoucna bychom chtěli zachovat funkčnost obvodního lékaře a taktéž dentisty. 

7. SPORT

Samotné fotbalové hřiště již bohužel nestačí potřebám sportovcům. Nezbytnou součástí našeho programu je vybudování víceúčelového sportovního areálu, který by ukojil potřeby všech zájemců o sport a volnočasové aktivity, navíc by nabídl nové možnosti tréninku nejen pro místní fotbalový spolek TJ Sokol Chotoviny.

 

Tím se zároveň dostáváme k bodu, kdy je zcela nezbytná rekonstrukce areálu fotbalového hřiště, ať už se jedná o fotbalové šatny, střídačky či novou tribunu. Nezapomínáme ani na místní kuželnu, kterou je také třeba neustále vylepšovat a kuželkářům zajistit perfektní zázemí. Významným krokem vpřed by zajisté byla přístavba nových kuželkářských drah (předpokládáme rozšíření z dosavadního počtu 2 drah na dráhy 4).

 

Copyright 2017 - 2020 © PERSPEKTIVA Chotovin a okolí